Żłobek Zielona Żabka jest członkiem Stowarzyszenia Żłobków Niepublicznych PRORODZINA.

Stowarzyszenie Żłobków Niepublicznych powstało, aby zrzeszać właścicieli, dyrektorów, wychowawców oraz wszystkich zainteresowanych opieką i wsparciem w rozwoju małego dziecka.

Głównym celem działalności jest podnoszenie standardów opieki nad dziećmi w placówkach niepublicznych, tworzenie nowoczesnego i stymulującego programu oraz wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci