Dziecko chce być dobre.Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż

Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­chnionych chwil

Janusz Korczak

Żłobek Zielona Żabka, położony w sąsiedztwie Poznańskiej Cytadeli, oferuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat. Wielu rodziców sądzi, że wszystkie żłobki niepubliczne w mieście tak dużym i rozwiniętym jak Poznań będą takie same. Nasz żłobek  to jednak miejsce wyjątkowe. Nasza uśmiechnięta i kompetentna kadra to grupa ludzi, którzy doskonale wiedzą jak bezpiecznie, z dbałością i pomysłowością zaopiekować się dziećmi oraz wypełnić im czas zabawą przyczyniającą się do rozwoju indywidualnego i społecznego. Celem prowadzonej przez nas placówki jest nauczenie dzieci samodzielności oraz otwartości na świat. Zapewniamy komfortowe warunki do zabawy i wypoczynku Państwa pociech oraz ciepłą, rodzinną atmosferę .Nasz żłobek z uwagi na przedział wiekowy dzieci , którymi się opiekujemy, jest miejscem w którym na naukę nigdy nie jest za wcześnie. Nawet u dzieci, które spędzają u nas jedynie kilka godzin dziennie widać wyraźnie pozytywny wpływ jaki wywiera na nie zabawa w grupie rówieśników – szybciej uczą się mówić, lepiej eksplorują manualnie przedmioty, częściej podejmują inicjatywę, poznają czym jest samodzielność i współpraca. Wszelkie standardy bezpieczeństwa, higieny i komfortu są przez nas skrupulatnie spełnianie.

NASZA PLACÓWKA W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O OPIECE NAD DZIEĆMI DO LAT 3 SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMAGANIA I JEST WPISANA DO REJESTRU ŻŁOBKÓW MIASTA POZNANIA!!!

POSIADAMY:

  • pozytywną opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu pod względem wymagań higieniczno-sanitarnych;
  • wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu;
  • pozytywną  opinię Powiatowej Straży Pożarnej w zakresie spełnienia wymagań przepisów przeciwpożarowych
  • wpis do rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych Miasta Poznań pod numerem 7/2014

Żłobek jest dofinansowany z Urzędu Miasta Poznania (wszystkie miejsca w okres 1.09.2019 – 31.08.2020).