ŻŁOBEK WSPÓŁFINANSOWANY Z URZĘDU MIASTA POZNANIA

DO 31.08.2022  DOFINANSOWANO WSZYSTKIE MIEJSCA W KWOCIE:

600 PLN MIESIĘCZNIE  NA 1 DZIECKO Z URZĘDU MIASTA POZNANIA

OPŁATY:

575 PLN– STAŁA OPŁATA MIESIĘCZNA

WARUNKEK: opłacanie przez obojga rodziców podatków w Poznaniu oraz przedstawienie zaświadczenia o szczepieniach

  • Cena nie obejmuje wyżywienia, pieluch
    • Opłata abonamentowa w Żłobku jest jednakowa w każdym miesiącu, niezależnie od przerwy świątecznej, dni ustawowo  wolnych od pracy i pobierana jest z góry do 5-go każdego miesiąca
    • Opłata dokonywana jest na konto bankowe:

PHU MAJKA KINGA BOROWIEC
CITIBANK
57 1030 0019 0109 8530 0025 9833

TYTUŁ WPŁATY: CZESNE
Z PODANIEM NAZWISKA DZIECKA I MIESIĄCA, KTÓREGO DOTYCZY OPŁATA.

 

 

370 PLN – KOSZT CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA

  •  Opłata dokonywana jest na konto bankowe:

PHU MAJKA Kinga Borowiec,
Santander Bank
73 1090 1346 0000 0001 4738 0399

TYTUŁ WPŁATY: WYŻYWIENIE
Z PODANIEM NAZWISKA DZIECKA I MIESIĄCA, KTÓREGO DOTYCZY OPŁATA

300 PLN STAŁA OPŁATA

  •  Opłata dokonywana jest na konto bankowe:

PHU MAJKA Kinga Borowiec,
Santander Bank
73 1090 1346 0000 0001 4738 0399

  • Opłata żywieniowa w Żłobku jest jednakowa w każdym miesiącu, niezależnie od przerwy świątecznej, dni ustawowo wolnych od pracy i pobierana jest z góry do 5-go każdego miesiąca

 

500 zł – bezzwrotna  opłata przy podpisaniu umowy

PHU MAJKA Kinga Borowiec

Santander Bank

73 1090 1346 0000 0001 4738 0399

TYTUŁ WPŁATY: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA