ŻŁOBEK WSPÓŁFINANSOWANY Z URZĘDU MIASTA POZNANIA

DO 31.08.2020 DOFINANSOWANO WSZYSTKIE MIEJSCA W KWOCIE:

600 PLN MIESIĘCZNIE  NA 1 DZIECKO Z URZĘDU MIASTA POZNANIA

OPŁATY:

550 PLN– STAŁA OPŁATA MIESIĘCZNA

WARUNKIEM PRZYJĘCIA JEST PŁACENIE PRZEZ RODZICÓW PODATKÓW W POZNANIU

  • Cena nie obejmuje wyżywienia, pieluch
    • Opłata abonamentowa w Żłobku jest jednakowa w każdym miesiącu, niezależnie od przerwy świątecznej, dni ustawowo  wolnych od pracy i pobierana jest z góry do 5-go każdego miesiąca
    • Opłata dokonywana jest na konto bankowe:

PHU MAJKA KINGA BOROWIEC
CITIBANK
57 1030 0019 0109 8530 0025 9833

TYTUŁ WPŁATY: CZESNE
Z PODANIEM NAZWISKA DZIECKA I MIESIĄCA, KTÓREGO DOTYCZY OPŁATA.

 

 

350 PLN – KOSZT CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA

  •  Opłata dokonywana jest na konto bankowe:

PHU MAJKA Kinga Borowiec,
Idea Bank
37 1950 0001 2006 0244 2769 0002

TYTUŁ WPŁATY: WYŻYWIENIE
Z PODANIEM NAZWISKA DZIECKA I MIESIĄCA, KTÓREGO DOTYCZY OPŁATA.

  • Opłata żywieniowa w Żłobku jest jednakowa w każdym miesiącu, niezależnie od przerwy świątecznej, dni ustawowo wolnych od pracy i pobierana jest z góry do 5-go każdego miesiąca

 

500 zł – bezzwrotna  opłata przy podpisaniu umowy

Kinga Borowiec

Idea Bank

92 1950 0001 2006 0244 2756 0002