ŻŁOBEK WSPÓŁFINANSOWANY Z URZĘDU MIASTA POZNANIA

oraz

MALUCH +

W 2018 DOFINANSOWANO WSZYSTKIE MIEJSCA W KWOCIE:
600 PLN MIESIĘCZNIE  NA 1 DZIECKO Z URZĘDU MIASTA POZNANIA
ORAZ
150 PLN MIESIĘCZNIE  NA 1 DZIECKO Z MALUCH +

OPŁATY:

450 PLN– STAŁA OPŁATA MIESIĘCZNA

cena obowiązuje do 31.08.2019

WARUNKIEM PRZYJĘCIA JEST PŁACENIE PRZEZ RODZICÓW PODATKÓW W POZNANIU

  • Cena nie obejmuje wyżywienia, pieluch
  • Opłata abonamentowa w Żłobku jest jednakowa w każdym miesiącu, niezależnie od przerwy świątecznej, dni ustawowo wolnych od pracy i pobierana jest z góry do 5-go każdego miesiąca
  • Stała opłata miesięczna dokonywana jest na konto bankowe:

PHU MAJKA KINGA BOROWIEC
CITIBANK
57 1030 0019 0109 8530 0025 9833

TYTUŁ WPŁATY: CZESNE
Z PODANIEM NAZWISKA DZIECKA I MIESIĄCA, KTÓREGO DOTYCZY OPŁATA.

 

 

Koszt całodziennego wyżywienia 350 pln/miesiąc

( z tego zwrot na konto bankowe 150 zł z programu MALUCH+)

cena obowiązuje do 31.12.2018

  •  Opłata dodatkowa dokonywana jest na konto bankowe:

PHU MAJKA Kinga Borowiec,
Idea Bank
37 1950 0001 2006 0244 2769 0002

TYTUŁ WPŁATY: WYŻYWIENIE
Z PODANIEM NAZWISKA DZIECKA I MIESIĄCA, KTÓREGO DOTYCZY OPŁATA.

  • Opłata żywieniowa w Żłobku jest jednakowa w każdym miesiącu, niezależnie od przerwy świątecznej, dni ustawowo wolnych od pracy i pobierana jest z góry do 5-go każdego miesiąca